Start Wyszukiwarka usług Bankomaty Wpłatomaty myRia&Euronet - przekaz epay: Produkty i usługi Reklama na bankomatach Współpracuj z nami Kariera

Pytania i odpowiedzi

 

Czym jest nowa, dostępna w bankomatach Euronet, usługa przekazu bankomatowego?

Przekaz bankomatowy to prosta, szybka i całkowicie bezpieczna usługa umożliwiająca wysłanie środków pieniężnych w jednym bankomacie i ich wypłatę w drugim urządzeniu zaraz po otrzymaniu przez odbiorcę przekazu bankomatowego SMSa z kodem PIN na terenie całego kraju. Nadanie przekazu jak i jego odbiór są możliwe w ponad 6000 bankomatach oraz wpłato-bankomatach sieci Euronet zlokalizowanych poza oddziałami banków, na terenie całego kraju.

 

Jak przebiega wysłanie przekazu bankomatowego?

Aby wysłać przekaz bankomatowy należy umieścić kartę płatniczą w bankomacie, wprowadzić poprawny kod PIN oraz wybrać opcję "Przekaz Bankomatowy". We wpłato-bankomatach na ekranie powitalnym należy wybrać "wypłata bez karty" a następnie Pzekaz bankomatowy - nadanie przekazu gotówka. Następnie Nadawca przekazu zostanie poproszony o podanie:

-         swojego numeru PESEL,

-         swojego numeru telefonu komórkowego,

-         numeru telefonu komórkowego odbiorcy przekazu bankomatowego oraz

-         kwoty przekazu.

Po wprowadzeniu powyższych danych urządzenie wyświetli podsumowanie transakcji. Na tym etapie nadawca przekazu bankomatowego ma możliwość poprawienia wprowadzonych danych albo ich akceptacji. Po zatwierdzeniu danych przekaz zostaje nadany, a Nadawca przekazu otrzymuje wydruk z potwierdzeniem nadania przekazu, na którym widnieje indywidualny numeru transakcji (Order ID). Numer ten w dowolnej formie należy przekazać odbiorcy przekazu bankomatowego. Jest on niezbędny do wypłaty środków. Dodatkowo odbiorca przekazu otrzyma SMS z kodem PIN transakcji.

Aby zrealizować wypłatę przekazu bankomatowego Odbiorca przekazu  powinien w bankomacie lub wpłato-bankomacie wybrać opcję „Wypłata bez karty” na ekranie urządzenia, a następnie „Przekaz Bankomatowy” oraz rodzaj transakcji „Wypłać Przekaz Bankomatowy” i podać:

-         numeru transakcji (który powinien zostać przekazany przez nadawcę przekazu bankomatowego odbiorcy),

-         swój numer PESEL oraz

-         kod PIN transakcji (przesłany odbiorcy przez Euronet Polska wiadomością SMS na numer telefonu wskazany przez nadawcę przekazu).

Proces realizacji przekazu bankomatowego został uproszczony do niezbędnego minimum. Nadawca przekazu i odbiorca są proszeni wyłącznie o podanie danych niezbędnych do przetworzenia transakcji.

 

Dlaczego muszę podawać swój numer PESEL?

Numer PESEL będzie wykorzystywany wyłącznie do celów identyfikacji nadawcy i odbiorcy przekazu bankomatowego.

 

Jakie są zalety z korzystania z przekazu bankomatowego? 

Dostępny w bankomatach oraz wpłato-bankomatach należących do sieci Euronet Polska przekaz bankomatowy umożliwia ogólnodostępne i szybkie przekazanie środków pieniężnych drugiej osobie.  Odbiorca przekazu nie musi posiadać rachunku bankowego, wystarczy, że dysponuje telefonem komórkowym. Ta innowacyjna usługa jest całkowicie bezpieczna, ponieważ przekaz działa w obrębie sieci Euronet Polska i – co istotne – wymagane są dwa numery umożliwiające wypłatę: numer transakcji otrzymany od Nadawcy Przekazu (Order ID) oraz kod PIN wysyłany sms’em na numer telefonu odbiorcy przekazu bankomatowego. 

 

Do kogo skierowana jest nowa usługa?

Przekaz bankomatowy może wysłać osoba pełnoletnia posiadająca kartę płatniczą (wydaną pod auspicjami Visa lub MasterCard, inną niż karta przedpłacona lub anonimowa). Odbiorcą przekazu bankomatowego może być każdy, kto posiada aktywny telefon komórkowy oraz PESEL.

 

Jakie są opłaty za dokonanie przekazu bankomatowe?

Opłata za wysłanie i wypłatę przekazu bankomatowego wynosi 0 PLN.

 

Jaka jak minimalna i maksymalna kwota przekazu pieniężnego?

Minimalna kwota przekazu bankomatowego to 50 zł oraz wielokrotność tej kwoty. Maksymalna kwota wszystkich przekazów zleconych do danego odbiorcy nie może przekroczyć 2.000 zł w roku kalendarzowym. Maksymalna kwota przekazów nadanych przez jednego nadawcę nie może przekroczyć w jednym roku kalendarzowym PLN 2 000. Limit ten zmniejsza się o wyższą z kwot: i) sumę przekazów zlecającego wypłaconych i oczekujących na wypłatę w tym roku lub ii) sumę kwot zwróconych lub oczekujących na zwrot zlecającemu w tym roku. Należy również pamiętać o indywidualnych limitach dotyczących transakcji bezgotówkowych ustanowionych w ramach obsługi karty wydanej do konta bankowego.

  

Ile czasu ma odbiorca przekazu bankomatowego na jego odbiór?

Odbiorca przekazu bankomatowego ma 7 dni na odbiór środków. Termin ten jest liczony od dnia nadania przekazu bankomatowego przez nadawcę, Niepodjęcie w tym terminie skutkuje jego zablokowaniem i przekazaniem nadawcy przekazu nowego numeru PIN w celu umożliwienia nadawcy odebrania środków.

 

Co się dzieje z przekazaną gotówką, jeśli odbiorca przekazu nie odbierze pieniędzy?

Niepodjęcie przekazu w terminie 7 dni od dnia jego nadania skutkuje automatycznym przesłaniem do nadawcy przekazu nowego kodu PIN w celu umożliwienia nadawcy odebrania środków.

 

Czy usługa będzie dostępna we wszystkich bankomatach sieci Euronet Polska?

Od 15.12.2015 usługa przekazu bankomatowego, czyli zarówno nadania jak i wypłaty środków, jest dostępna w ponad 6000 bankomatów oraz wpłato-bankomatów sieci Euronet Polska zlokalizowanych poza oddziałami banków, na terenie całego kraju.  

 

Czy wypłaty może dokonać osoba nieletnia?

Wypłaty nadanych środków może dokonać każda osoba, która posiada aktywny numer telefonu komórkowego oraz PESEL.

 

Czy przekaz bankomatowy będzie możliwy również w walucie EUR?

Przekazy Bankomatowe są dostępne jedynie w walucie PLN.

 

Czy realizacja przekazu bankomatowego będzie możliwa za granicą?

Przekaz bankomatowy oferowany jest w ponad 6000 bankomatach oraz wpłato-bankomatach sieci Euronet zlokalizowanych poza oddziałami banków, na terenie całego kraju. 

 

Zaktualizowaliśmy informacje dotyczące wykorzystywanych plików cookie.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki.
Więcej informacji        Akceptuję