Start Wyszukiwarka usług Bankomaty Wpłatomaty myRia&Euronet - przekaz epay: Produkty i usługi Reklama na bankomatach Współpracuj z nami Kariera

Pytania i odpowiedzi

W których bankomatach mogę przekazać darowiznę?

Darowiznę można przekazać w każdym bankomacie i wpłato-bankomacie należącym do sieci Euronet na terenie Polski. Aby znaleźć najbliższy bankomat lub wpłato-bankomat zapraszamy do sprawdzenia wyszukiwarki usług dostępnej na stronie www.euronetpolska.pl.

 

Czy mogę wpłacić dowolną kwotę? Czy istnieje kwota minimalna?

Wpłat darowizny można dokonywać za pośrednictwem karty płatniczej od 1 zł do 500 zł lub gotówkowo we wpłato-bankomatach od 10 zł do 500 zł.

 

Czy darowizny można dokonać wpłacając gotówkę? Jakie nominały są akceptowane?

Tak, przy czym gotówka akceptowana jest wyłącznie w urządzeniach z dostępną funkcją depozytową (wpłato-bankomatach). Akceptowane nominały to 10, 20, 50, 100 i 200 PLN.

 

Kto może dokonać wpłaty darowizny?

Wpłata może być dokonana wyłącznie przez osobę uprawnioną do posługiwania się numerem PESEL i kartą płatniczą, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Ile to kosztuje?

Przekazanie darowizny jest bezpłatne dla Klienta, Euronet jak i banki – wydawcy kart płatniczych – nie pobierają żadnych prowizji.

 

Czy wpłat można dokonywać w innych walutach niż PLN?

W przypadku darowizn dokonywanych gotówką akceptowane są wyłącznie nominały polskie. W przypadku darowizn dokonywanych kartą płatniczą rozliczaną w walucie innej niż PLN, kwota darowizny zostanie przeliczona na PLN według kursu ustalonego przez wydawcę karty.

 

Czy istnieje limit na całkowitą wartość darowizny jaką mogę przekazać?

Tak, kwota całkowitego limitu rocznego wynosi 4 000 zł. Kwota przekazanej darowizny jest też uzależniona od indywidualnie ustalonego limitu środków dziennego przelewu.

 

Gdzie na ekranach transakcyjnych znajdę wpłatę darowizn?

Na bankomatach wpłata darowizny znajduje się na ekranie powitalnym oraz na ekranie wyboru transakcji. Ekrany powitalne wyświetlane są okresowo i rotacyjnie. Jeżeli w danym czasie nie jest dostępny ekran powitalny „Wpłać darowiznę”, wpłatę darowizny można dokonać poprzez wybranie na ekranie transakcyjnym przycisku „Wpłać darowiznę”.

 

Na wpłato-bankomatach oprócz ekranu powitalnego i transakcyjnego, gotówkowych wpłat darowizn można dokonać poprzez wybranie na ekranie powitanym paska „Transakcje bez karty”, a następnie wybranie przycisku „Wpłać darowiznę”.

 

Jakie dane muszę podać w trakcie transakcji?

Swój numer PESEL. W przypadku dokonywania transakcji kartą niezbędne jest również podanie numeru PIN karty.

 

Dlaczego muszę podawać swój numer PESEL?

Jest to dana niezbędna do identyfikacji darczyńcy w celu zaksięgowania płatności przez fundację/organizację, a także identyfikacji płatnika do celów podatkowych.

 

Czy moje dane będą bezpieczne?

Tak. Są one przechowywane na zabezpieczonym dysku, do którego dostęp mają jedynie osoby upoważnione w fundacji/organizacji do pracy z danymi osobowymi.  Administratorem Twoich danych jest fundacja/organizacja. Są one przetwarzane jedynie w celu dokonania wpłaty do fundacji/organizacji oraz w celach księgowych, a także do procesu reklamacyjnego.

 

Czy taką darowiznę mogę odpisać od podatku?

Tak. Zasadniczo do rozliczenia darowizny konieczne jest zachowanie wydruku potwierdzenia, które otrzymali Państwo po dokonaniu transakcji. Dodatkowo na żądanie darczyńcy fundacja lub organizacja może wystawić potwierdzenie otrzymania darowizny. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących możliwości skorzystania z odliczenia podatkowego należy kontaktować się z właściwym Urzędem Skarbowym.

 

Do kogo mogę zgłosić reklamację? Jak przebiega procedura reklamacji?

Zgłoszenie reklamacji możliwe jest poprzez kontakt z Euronet Polska a odwołanie wpłat przez  kontakt z fundacją/organizacją. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku pozytywnie uznanej reklamacji transakcji kartowej Euronet zwróci środki na konto karty Klienta w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku uznanej reklamacji transakcji gotówkowej, transakcję uznaje się za udaną i środki trafiają bezpośrednio do wybranej przez Klienta organizacji.

 

Do kogo mogę zgłosić problemy z dokonaniem transakcji?

Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Euronet tel.: 801 324 024/22 519 77 71.

 

Gdzie dostępny jest regulamin?

Regulamin wyświetlany jest na ekranach bankomatów i wpłato-bankomatów Euronet z możliwością wydrukowania, a także na stronie internetowej www.euronetpolska.pl.

 

Nie mogę przekazać darowizny? Dlaczego?

Przyczyn może być kilka. Darowizny mogą dokonać jedynie posiadacze kart VISA i MasterCard, więc proszę upewnić się, że posiadacie Państwo kartę jednej z wymienionych organizacji.

Inną przyczyną może być brak wystarczających środków na koncie, proszę sprawdzić saldo na swoim koncie.

Możliwe jest również wprowadzenie błędnego numeru PESEL, należy wtedy dokonać transakcji ponownie, wprowadzając swój prawidłowy numer PESEL.

W przypadku problemów technicznych z dokonaniem transakcji, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Euronet, tel.: 801 324 024 / 22 519 77 71.

Zaktualizowaliśmy informacje dotyczące wykorzystywanych plików cookie.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki.
Więcej informacji        Akceptuję